title

Dykning

DYKNING

Gullmarsfjorden är 25 km lång och 1-3 m bred och är den största av Bohusläns fjiordar, Gullmarsfjorden är Sveriges enda tröskelfjord. Det största djupet är cirka 120 meter och ligger 10 km från mynningen, medan tröskeldjupet är cirka 45 meter. Vattenutbytet med Skagerrak över mynningströskeln har bidragit till uppkomsten av ett rikt och delvis unikt marint djurliv.

Ingen annastans kan du på ett och samma ställe få så olika dyk som innanför och utanför tröskelfjorden Gullmarn. Det marina livet i fjorden skiljer sig mycket från det utanför. På så grunt som 20 meters djup kan du hitta akvatiskt liv som vanligtvis finns på 60 meter nere i havet. Det finns ett mycket stort antal dykplatser för all sorst dykning. Ålgräsängar, väggdyk, klippskrevor, stenrösen, raviner och platåer är några av dessa.

 

FRIDYKNING

Gullmaren är en alldeles formidabel plats för fridykning, framförallt på djupet. Stora 30-metersklippor tornar upp sig mot himmelen för att lika brant dyka ner i havet till ett djup av 68 meter.

utsikt_lysekil

MER INFORMATION OM DYKNING I LYSEKIL