title

Våra projekt

Norra Hamnstranden

Projektdatum

Färdigställs 2015-2018

Om projektet

Målsättning – idé:

Pröva möjligheten att samordna, under ett tak, verksamheter som Stadshus, Bibliotek, Havets Hus m.fl. med restaurang och Folkets Hus med teater och biosalong.

Meningen med detta är att uppnå samordningsvinster genom samutnyttjande för kommunen som helhet och för de enskilda verksamheterna.

Förslaget löser detta genom anläggande av ett gemensamt entrérum varifrån övriga verksamheter kan nås. Detta ljusa generösa rum, öppet till översta plan, hoppas vi skall inbjuda kommuninvånare och turister vare de har ärende till någon av hyresgästerna eller ej.

Entrérummet inrymmer foajé gemensam för alla verksamheterna, reception för Havets Hus m.fl. och Folkets Hus. En restaurang/cafélokal med utsikt mot kajen avgränsar mot sjötorget.

Från detta gemensamma rum nås i plan 1 Havets Hus m.fl. med butik och matsal, Bibliotek, Stadshusets reception, Bibliotek, trapphus/hiss till Folkets Hus lokaler och gemensamt kapprum och toaletter.

På plan 2, i ena huskroppen, finns Folkets Hus med pentry/café och lokaler för teater/biosalonger/konferans.

På plan 2 och 3, den andra huskroppen, finns kommunhusets kontor med en gångbro från plan 2 till Socialkontoret. På plan 4 finns ett personalrum/café med möjlighet till förvaring och tillagning av medhavd lunchmat.

Källaren innehåller ett teknikrum och 123 st parkeringsplatser i P-garage.

Genom denna lösning kan foajé, wc/kapprum, café/restaurang, reception för Havets Hus och Folkets Hus, biosalong/konferanslokal utnyttjas av en eller flera verksamheter.

De olika verksamheterna blir mer synliga och fysiskt tillgängliga för kommuninnevånarna.

Som en bonus fås genom förslaget en transparent miljöde anställda inom verksamheterna och besökare möts utanför sina respektive professionella roller.

För Kvadraten Arkitekter AB
2014-02-10
Mikael Zethelius