title

Våra projekt

Havsbo Båtplatser

Projektdatum

Färdigställd 2009

Om projektet

Sammanlagt 50 st båtplatser erbjudes i färdigbyggd brygganläggning med vågbrytare, belysning och tillgång till el. anslutning och vatten. Båtplatser med breddmått 2.5-4.6 m, se planskiss.

A1-A23 = 2.5 m
A24, A25 längsgående

B1 = 3.4m
B11-B20 = 3.5m
B21-B24 = 4.0 m
B25 = 4.6 m.