Archive

Norra Hamnstranden

04 Jul 2013, Skrivet av Norra Hamnen i Lysekil i

Målsättning – idé: Pröva möjligheten att samordna, under ett tak, verksamheter som Stadshus, Bibliotek, Havets Hus m.fl. med restaurang och Folkets Hus med teater och biosalong. Meningen med detta är att uppnå samordningsvinster genom samutnyttjande för kommunen som helhet och för de enskilda verksamheterna. Förslaget…