title

Om Norra Hamnen i Lysekil

VI BYGGER EN NY STADSDEL

PM Fastigheter AB och Hathon AS utvecklar Norra Hamnen i Lysekil AB.

Vi bygger en helt ny och levande stadsdel för verksamhet, boende, arbete och fritid. Allt i samarbete med kommun, näringsliv och medborgare.

Vi månar om att vårt förnyelsearbete sker i harmoni med både Gamlestadens unika historiska bebyggelse och med Stångenäsets och Lysekils fantastiska natur och havsmiljö.

Tillsammans omsluter projekten i Lysekil ca 1 miljard och kommer att befästa Norra Hamnen i Lysekil som Lysekils nya framsida. I förlängningen skapas betydande mervärden för medborgare, kommun och näringsliv.

Välkommen att bo i Norra Hamnen i Lysekil!

oversikt-norra-hamnen

PM-Fastigheter_Logo

hathon-holding_logo

Per Mangelus

Per Mangelus

Halgrim ThonOlav Engebret Thon

Halgrim Thon                                       Olav Engebret Thon

 

PM FASTIGHETER

Per Mangelus Fastigheter AB är en bolagsgrupp som ägts och byggts upp under 25 år av Per Mangelus. Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar hyres- och projektfastigheter och mark i västra Sverige. Från Skåne i söder till Bohuslän i norr, med huvudkontor i Göteborg.

Per Mangelus är arkitekt och ekonom. I bolagsgruppen ingår förutom fastighets- och markbolagen även bl.a. investment- och förvaltningsbolag och ett arkitekt- och projektledningskontor. Det ger gruppen möjlighet att utveckla och driva de flesta projekt inhouse. Utvecklingen i de olika orterna och projekten sker i nära samarbete med kommuner och dess företrädare, kommunens näringsliv och dess medborgare.

I Lysekil har Per Mangelus-gruppen, förutom förvaltning av hyresfastigheter sedan 1999, arbetat med stadsförnyelse och stadsomvandling av Norra Hamnen. Så här långt har det gått från industriområde till en ny stadsdel för boende och verksamhet i projekten Havsbo, Södra Bansvik, Rinkenäs Gymnasium och Högskola, Sociala Huset (tidigare Båthuset) för kommunen, Bansviksstrand för café, restaurang och marina.

 

HATHON HOLDING AS

Hathon Holding AS ägs av Halgrim Thon och hans son Olav Engebret Thon. Halgrim arbetade under 31 år som fastighetschef i Olav Thon-gruppen, varav 18 år som Verkställande Direktör i börsnoterade Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Hathon AS tillför betydande kompetens inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, samt ger en stark förankring på den norska marknaden.

Målgrupp för Norra hamnen i Lysekil AB är både de norska och svenska marknaderna. Samarbetet innebär betydande synergieffekter för samhällsbyggandet i Norra Hamnen i Lysekil.

I Norra Hamnen i Lysekil har Hathon samarbetat med PM Fastigheter sedan 2008.

 

Bansviksbrottet under utveckling.

Bansviksbrottet under utveckling.

VISION OCH IDEOLOGI

En stad utan historia är som en människa utan minnen

Runt människan måste både nytt och gammalt finnas, både det som minns bakåt och det som sträcker sig framåt, annars förlorar människan sig och sin identitet.

Detta gäller plats mot region, helhet mot delhet, volym mot detalj och vidare i alla led ner till människa mot människa. Utan identifikationsprocessen lager på lager med överblick och samtidigt upplevelsen av här och nu tappar arkitekturen sin mening. Arkitekturen skall spegla oss här och nu men också leda oss framåt. Människans reaktion, att tappa sig ett ögonblick, för att sedan kunna gå vidare framåt inåt i sig själv blir en av de viktigaste uppgifterna hos god arkitektur.

GESTALTNING

Gamlestan är unik inte bara i Lysekil utan i hela Sverige.

Gamlestans helhet får inte ifrågasättas eller utmanas så att balansen i området förändras. Gamlestan skall fortsätta att dominera och ge prägel till området Norra Hamnen. Däremot skall den nya bebyggelsen utveckla helheten och tillföra nya formelement som inte är nya men som man känner igen. Och kontraster snarare lyfter fram och förstärker områdets traditionella karaktär och får oss att ännu mer uppskatta den. Och identifiera oss i tiden. Denna existensiella fråga som människan alltid brottats med. Därför arbetar vi med traditionella volymer, tak och fasader med formelement och detaljer man känner igen. De kan däremot aldrig upplevas som gamla då nyproducerat alltid är nyproducerat på ett sätt som syns. Majoriteten skall harmoniera med Gamlestan medan en minoritet får kontrastera i syfte att förstärka helheten.

Samråd sker för att utveckla och informera om idéinnehållet. Ett bärkraftigt innehåll förbättras genom bred delaktighet vid utvecklingsarbetet. Detta säkerställs genom samråd med privatpersoner, kommun och näringsliv.

sodra_bansvik_oversikt

Södra Bansvik

Norra Hamnstranden under utveckling.

Norra Hamnstranden under utveckling.

MARKNAD

Skalan på stadsförnyelsen i Norra Hamnen är bland de mest omfattande staden upplevt sedan den grundades och därför genomför vi förändringarna över tid och i olika etapper. Utmaningen att genomföra alla projekten under en 10 års period är unik möjlighet för Lysekils utveckling. Vi syftar sammantaget och när allt är klart till en blandstad med ett brett utbud av både olika verksamheter och av olika boende former i varierande storlekar, prisklasser och design för både arbete och fritid, nya och gamla lysekilsbor.

Vi har från början siktat på en etapputbyggnad och nu kommit halvvägs sedan år 2000. Högskolan, Gymnasiet, Sociala Huset, Lysmar, ny restaurang, ny marina, strandpromenaden och bostadsområdena Havsbo och Södra Bansvik står klart och stadsdelen har levt upp som aldrig förr. Kvar är nu bostadsområdet Stenbrottet i Bansvik och blandstadsdelen Norra Hamnstranden med boende, verksamheter och ett nytt hotell med spa och äventyrsbad. Det är nu fint och det kommer att bli fantastiskt!

CNN utnämnde Bohuslän till ett av världens 10 vackraste naturområden. Vi som verkat i Lysekil sedan 1998 vet att Lysekils unika läge och det faktum att det är en fungerande helårsstad som sörjer för både helårsboende och semesterfirare ger de förutsättningar vi behöver för en fortsatt efterfrågan från när och fjärran och en för etappvis ökningen av både boende, arbetande och turister i Lysekil.